Viktigt att trygga fler båtförare

Viktigt att trygga fler båtförare

Pernilla Rosén har lång erfarenhet av att vara ute på sjön och hon besitter kunskaperna som krävs för att köra en båt på ett tryggt sätt. Hon vill hjälpa fler att kunna hantera sina båtar ordentligt och har lagt lite extra fokus på att uppmuntra kvinnor att våga ta plats som båtförare.

En solig oktobermorgon möter vi upp Pernilla i hamnen i Flaxenvik. Vi tar plats i båten och hon berättar att hon kört mycket båt genom åren och att det alltid har varit en naturlig del av livet för henne. Pernilla är mer eller mindre uppvuxen till havs. Hennes familj har sedan lång tid tillbaka haft en fastighet på en ö i Stockholms skärgård – och där spenderar de mycket tid tillsammans.

Pernillas kärlek till livet i skärgården, tillsammans med hennes tidigare arbetslivserfarenheter, gav henne insikt i vad hon ville jobba med. Hon vill hjälpa folk att bli mer trygga i sina båtar.
– Jag har tidigare jobbat med akutsjukvård, började sedan engagera mig i sjöräddningssällskapet och där insåg jag att det inte var fullt lika naturligt för andra personer att köra båt, berättar Pernilla.

Pernilla Rosén

Pernilla har även utbildning som fartygsbefäl och hon jobbar delvis med att utbilda inom hjärt- och lungräddning. I och med olyckorna hon sett i samband med sitt engagemang hos Sjöräddningen såg hon ett stort behov av att trygga fler båtförare.
– Det är oerhört vanligt att man inte kan hantera sin båt, vilket kan bli mycket farligt i vissa situationer. Många läser också in ett förarbevis och har mycket kunskaper teoretiskt men inte rent praktiskt, berättar hon.

Låt kvinnorna ta plats vid ratten

Pernilla insåg att hon kunde erbjuda något som ett komplement till de teoretiska kurserna som redan finns. Därför jobbar hon idag med att vara ute på sjön och lära folk att köra båt, samt lära ut ett säkerhetstänk så att folk blir mer trygga när de är ute på sjön. Hon har sett extra stort behov bland kvinnliga båtförare.
– Ofta hamnar kvinnor i en roll som om det vore 50-talet. De slänger ankare, hoppar i land och drar in båten, medan det alltid är mannen som kör. Egentligen är det ganska märkligt eftersom mannen ofta är mer fysiskt byggd för att göra de tunga uppgifterna, berättar hon.

Varför tror du det oftast är mannen som kör båten?
– Jag har frågat och fått svar som ”det har alltid varit så bara”, ”jag vill sitta och njuta och dricka rosé”, ”vågar inte säga ifrån”, ”känner mig osäker” osv. Berättar Pernilla.

Pernilla har svårt att förstå varför man som kvinna sätter sig i en sådan situation att man inte kan hantera båten alls. Hon drar parallellen med att om man köper en bil tillsammans kan oftast båda personerna köra bilen, men så är inte fallet med en båt.
– Allt för många gånger har jag sett farorna av att bara en person, eller ingen i sällskapet kan köra båten ordentligt. På grund av den bristande kunskapen hos just kvinnor har jag valt att rikta mina kurser lite extra till dem, men utbildar också många ungdomar och hela familjer, säger Pernilla.

I och med Covid19 har hon sett ett ökat antal osäkra båtförare det senaste året. Många har nu köpt sin första båt och det är allt fler som insett vikten av att skaffa sig praktiska erfarenheter.
– Som ny båtförare är det väldigt bra om man kan skaffa sig rätt kunskaper och knep direkt från början. Det är alltid lättare att lära en person något helt nytt, än försöka lära om en person som lärt sig själv att köra på ett sätt som bidrar till att de kanske hamnar i fler kluriga situationer.

”Tänk lite mer som Pippi Långstrump”

– Som en osäker båtförare reagerar man ofta med att man inte tror på sig själv. I mina kurser pratar jag mycket om vikten av att tänka positivt. Tänker man negativt ger man inte sig själv förutsättningarna att klara av uppgiften. Medan tänker man lite mer som Pippi Långstrump att ”här kommer en utmaning, men det ska nog gå bra!” Då hamnar man i ett helt annat utgångsläge, säger Pernilla.

båt

Vad ingår i båtkurserna?

Inga förkunskaper krävs utan allt anpassas efter eleverna. Pernilla har flera olika kurser men här är lite av det som brukar ingå:
• Praktisk båthantering, hur du lägger till med båten på olika sätt och olika ställen.
• Manövrera båten i låg fart, kör framåt, backar, hålla still, släppa av folk med mera.
• Prata kring sjömanskap och säkerhet ombord.
• Öva man över bord.
• Gå igenom sjökort.

Kurserna är allt från 3-15 timmar. Många kommer även tillbaka och fräschar upp sina kunskaper ett år senare.

Text och bild: Julia Pettersson

 

Fler reportage om den sjönära livsstilen

I väntan på vågen

Girlpower på Svartsö

Livet som varvsägare