Sälja | Sjönära Fastigheter

Vi säljer vid vattnet

Sjönäras filosofi är att det ska var roligt att sälja hus. Vi lägger ner vår själ och mycket tid i er fastighet. En stor styrka är att vi är ett stort team med lång erfarenhet och bred kunskap – något som är till stor nytta för våra kunder. Vi har höga försäljningsresultat och extremt bra koll på den sjönära marknaden. Våra kontor finns i Vaxholm, Stockholm, Norrtälje och Dalarö. Vi säljer fastigheter från Öregrund till Nynäshamn och Enköping till Svenska Högarna. Vi har egna båtar så att vi enkelt kan ta oss ut i skärgården.

Därför ska du välja Sjönära

  • Kunskapen vi har inom Sjönära av att sälja fastigheter vid vattnet är unik inom branschen.
  • Vi har sålt sjölägen sedan 2006. Ingen försäljning är den andra lik. Av det har vi byggt upp en gedigen erfarenhet.
  • Vi har stor kunskap kring strandskyddslagen, servitut, fastighetsrätt och byggteknik.
  • Tretton mäklare skapar via sina försäljningar ett enormt kontaktnät med potentiella köpare.
  • Vi lägger ner stort engagemang och mycket tid i er försäljning. En del uppdrag är enklare och andra tar lite längre tid. Flera fastigheter säljs för fantastiska köpeskillingar i det tysta till vårt spekulantregister, medan andra visas på marknaden om och om igen. Vi ger oss inte förrän varje fastighet funnit sin ägare.
  • Vi har en egen marknadsavdelning. Allt görs inhouse vilket gör att vi kan vara personliga, kreativa och lyfta fram er fastighet på bästa sätt.
  • Egna fotografer som alltid strävar efter att fånga den rätta känslan i varje fastighet. Ofta använder vi oss av drönare för att kunna fotografera er fastighet från luften för att få med det sjönära läget på bästa sätt.
  • Vi har över 9 000 Sjönära vänner som följer oss via vårt kundregister och sociala media.
  • Sjönära är ett starkt varumärke sedan 2006. Köpare som har ett intresse för sjönära fastigheter vet vilka vi är.

 

Var tidigt ut på marknaden – var med i vår marknadsföringskampanj

Den 27 januari går vårt Sjönära livsstilsmagasin nummer 6 till tryck. Vi har redan kunder som skrivit upp sig för att få nästa nr. Vi drar även igång våren med att marknadsföra våra försäljningar på båtmässan Allt för sjön 7-15 mars.

Välkommen att höra av dig om du går i säljtankar.


08 - 522 348 00

Sigill

Sålda hem

Dra nytta av 100 års försäljningserfarenhet

Tillsammans har våra 16 medarbetare över 100 års erfarenhet av sjönära bostadsaffärer – en unik kunskapsbank du som säljare har stor nytta av.

Vi löser dina fastighetsjuridiska frågor

Har du juridiska frågor kring försäljningen? Det löser vi. Vi har kunniga mäklare och goda kontakter med jurister specialiserade på fastighetsjuridik och de speciella regler som rör sjönära bostadsaffärer, exempelvis strandskyddslagen.

Marknadsföring du tjänar på

När du säljer med oss får din bostad unik exponering på den största marknadsplatsen för sjönära hem i Stockholmsområdet: sjonara.se. Här betyder läge och känsla mer än område och kommun, och alla objekt visas utan geografisk indelning vilket ger fler besök per försäljning. Vi har ca 150 000 unika besökare varje månad på vår webb under högsäsong – lika många som via Hemnet, Hitta Hem och Booli.

Vi arbetar målinriktat för att säkerställa att alla som är intresserade av sjönära fastigheter ska känna till oss och regelbundet besöka sjonara.se. Det gör vi på många sätt, bland annat genom marknadsföring i lokala och nationella tidningar, digital marknadsföring, sociala medier, event och genom vårt eget magasin Sjönära Livsstil. Vår synlighet och tydliga profil ger dig goda förutsättningar att nå ut till dem som högst värdesätter din sjönära fastighet.

Visa din bostad från bästa sidan

Behöver du hantverkare, besiktning, försäkring eller styling inför försäljningen? Ta hjälp av våra kontakter. Vi har ett stort nätverk av hantverkare som kan hjälpa dig med renovering och samarbetspartners för besiktning eller försäkringslösningar.

Tack vare vårt kunniga marknadsteam, våra egna fotografer och vårt goda samarbete med olika stylingfirmor kan du visa din bostad från dess bästa sida.

Som säljare har man en skyldighet att uppge de eventuella fel eller brister man känner till i sin fastighet. Detta gör att en köpare inte kan klandra en säljare i efterhand för de fel eller brister denne angett.

Som ett led i denna upplysningsskyldighet kan man låta uföra en s.k. förhandsbesiktning av fastigheten. Detta ger en trygghet för både säljare och köpare men behovet av denna styrs av fastighetens ålder, skick och användning. Det kan vara av större nytta att förhandsbesiktiga en modern villa än ett äldre, enklare sommarhus.

Oavsett om besiktning är utförd eller ej så har en köpare rätt att utöra en besiktning av fastigheten och i normalfallet utförs en s.k. Byggnadsteknisk undersökning och i denna så kontrolleras husets alla åtkomliga delar okulärt. Resultatet av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar på bostaden i protokollet kan det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då göra en s.k. fördjupad undersökning.

http://www.fmi.se/

För att trygga sig som säljare kan man välja att teckna en försäkring mot s.k. dolda fel. Denna försäkring baseras på en besiktning av godkänd besiktningsman och undantag görs normalt för konstaterade fel och brister samt riskkonstruktioner. I övrigt skall försäkringen normalt sett täcka fel som en underökning ej kunnat uppdaga och faller under begreppet dolda fel under en period om tio år.

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud.

En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren.

Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

http://www.fmi.se/

Innan man som spekulant ger sig in i en budgivning eller förhandling kring ett köp av en fastighet eller bostadsrätt bör man ha klart med finansiering av sitt tänkta köp, antingen via lånelöfte eller via bankreferens.

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

http://www.fmi.se/

Följ vårt arbete på Instagram