Alla bilder

Samfällighet med badstrand och bryggor

Samfällighet med badstrand och bryggor

Planskiss

Planskiss