Integritetspolicy

Sjönäras integritetspolicy

Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi samlar in, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera denna information. Därför har vi gjort en del uppdateringar i vår sekretesspolicy.

(Uppdaterad 14 maj 2018)

Inledning

Vi uppskattar att du besöker vår webbplats. I samband med att du blir kund hos oss behöver vi nyttja några olika personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst. Det viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Hur det går till kan du läsa om i vår integritetspolicy.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Vi som driver Sjönära Fastigheter AB, org. nummer 556697–8325 och är ansvariga för dina personuppgifter. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen.

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring integritetspolicyn, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter så kontakta oss på e-post info@sjonara.se eller telefon 08-522 348 00 (kontorstid).

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.

Avtal

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Vi lagrar E-posten för de som anmält sig som vår Sjönära vän och som godkänt att vi sparar e-posten. De som godkänt villkoren kommer att erhålla vårt utskick ”Sjönära vän”, men har möjlighet att avregistrera sig från dessa brev.

Vi lagrar även kontaktuppgifter till de som är i kontakt med oss som säljare eller köpare av våra potentiella, kommande och aktuella fastighetsförmedlingar. Detta för att kunna bedriva kundvård på ett fungerande sätt.

Insamling av webbstatistik

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Insamling av statistik från e-postutskick

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du öppnar och läser e-post som du har fått från oss. Dessa loggar omvandlas till statistik som används för att analysera effektiviteten av dessa utskick. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att skicka e-post som är relevant för dig.

Egen marknadsföring

När du anmält dig till vårt nyhetsbrev Sjönära vän samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka dig marknadsföring via e-post om Sjönära nyheter och försäljningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring genom att klicka på den därför avsedda länk som tillhandahålls i varje e-postmeddelande, eller genom att skicka ett meddelande till info@sjonara.se.

Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för insamling av statistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Om vi skulle bli utsatta för ett intrång eller på annat sätt inte ha kontroll över de personuppgifter vi behandlar så hanteras detta enligt förbestämda processer som är framtagna enligt Datainspektionens riktlinjer.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till info@sjonara.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Ändringar i integritetspolicyn

Ibland behöver vi uppdatera vår integritetspolicy, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbsida eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.