Alla bilder

Flygbild över vik, bodar och brygga

Flygbild över vik, bodar och brygga

Brygga

Brygga

Östhammarsfjärden

Östhammarsfjärden

Östhammarsfjärden

Östhammarsfjärden

Ladan

Ladan

Inäga

Inäga

Inäga

Inäga

Båthus

Båthus

Bod

Bod

Karta

Karta

Karta

Karta