Liten ö med rik historia.

Liten ö med rik historia.

Söderarm är en liten ö med endast två bofasta. Men visste du att ön bland annat har varit hem åt 200 militärer i en underjordisk byggnad i bergrummet under fyren? Och att Söderarm anfallits av både Ryssland och England?

Text: Emilia Millares Foto: Louise Franzén

Ryssen kommer! Söderarm har en strategiskt viktig plats längst ut i havsbandet mot Ålands hav och är första anhalten mot Stockholm. Så när ryssen anfaller Sverige sommaren 1719 slår utkiken på Söderarm larm. Den ryska flottan bränner båken* på Söderarm och fortsätter att bränna och plundra i Stockholms skärgård och längs den svenska kusten från norra Uppland till Södertälje. Allt för att tvinga Sverige till fredsförhandlingar. Kriget pågår bara i 41 dagar men nästan alla 1600-talshus i skärgården hinner förstöras.

Båken på Söderarm byggs upp igen 1740 och i början av 1800-talet byggs Söderarmsfyren. År 1839 tänds fyren för första gången.

Engelsmännen härjar på Söderarm

Ett trettiotal år tidigare, år 1810, förklarar Sverige krig mot England. I augusti samma år anfaller den engelska flottan Söderarm. Lotsåldermannen på Söderarm skriver till lotsdistriktschefen och berättar om engelsmännens attack:

”Vid middagstid anlade en engelsk slup** här vid Söderarms båk. 16 män gick iland. Vi Tjocköbor var här för att fiska och bråk uppstod. Dagen efter anlände ytterligare en slup, lika stort manskap, denna gång med gevär, pistoler, sablar och knivar. Nu tilltog våldsamheterna, låsen till båken och telegrafen slogs sönder, därefter intogs fiskestugorna. Där letade man mest efter brännvin. Hittade man inget hotades man med kniven på strupen.”

Engelsmännens befäl är lyckligtvis beskedlig och försöker lugna manskapet. Till slut betalar han för vad som skadats och stulits, berättar lotsåldermannen.

Sveriges krig mot Storbritannien avslutas odramatiskt två år senare genom ett fredsavtal.

200 militärer under andra världskriget

I mitten av 1930-talet ökar oron i hela Europa och arbetet med att stärka Sveriges kustförsvar inleds. Söderarm är strategiskt viktigt för att ta sig vidare in mot fastlandet och får flera bunkrar, skyddsvärn och baracker. Hela 200 mannar stationeras här när andra världskriget bryter ut. Mannarna bor på Söderarm mellan ett och tre år och livet är hårt. Vintrarna är kalla, det finns ingen el eller rinnande vatten och det är ont om proviant.

Hemligt femvåningshus i berget

Söderarm fortsätter att våra militärt även efter andra världskriget. Under kalla kriget på 70-talet sprängs en hemlig anläggning in i berget under fyrplatsen. Det underjordiska huset i bergrummet är 30 meter högt med fem våningar och dimensionerat för 250 mannar. Här finns bland annat stridsledningscentral, logement, storkök, verkstäder, sjukvård och markan***.

Man vistas i anläggningen dygnet runt och lampor i olika färger visar om det är dag eller natt.

Men både världsläget och bevakningstekniken förändras. År 1999 beslutas att anläggningen ska läggas ned. Allt löst forslas bort och anläggningen vattenfylls.

Söderarm är idag fortfarande militärt område men är inte längre ett aktivt skyddsområde. Mycket av det militära finns dock kvar – och har fått nytt liv i form av en konferensanläggning. En bunker från andra världskriget agerar numera bastu, och det som en gång var täckningen till en kanon har blivit kanonbar.

Söderarmsfyren som visat vägen för sjöfolket sedan 1800-talet står kvar även om den inte är bemannad och är numera kulturminnesmärkt. Anngret Andersson, eldsjälen som driver konferensanläggningen på ön, har byggt upp ett litet museum i en sjöbod, där du kan läsa och se bilder från öns historia.

Tack till Anngret Andersson som samlat fakta om Söderarms historia.

*En båk är ett fast sjömärke som till skillnad från en fyr inte har någon belysning.

**En slup är en segelbåt med endast en mast.

***Marketenteri, även kallat markan, är ett försäljnings- och serveringsställe för de meniga.