Peter Ribbing | Sjönära

Peter Ribbing

08-522 348 00 072-858 37 41

Glad, positiv person som lever den sjönära livsstilen året runt. Har 20 års erfarenhet av mäkleri. Min nyfikenhet och intresse för fastighetsmarknaden är till stor nytta för uppdragsgivarna. Med kunskap, passion, erfarenhet och ett glatt humör kommer man långt.

Sigill