Krönikan 2024

Text: Johan Vogel Foto: Julia Pettersson

Läget i omvärlden är fortsatt osäkert och vi har sedan 2020 haft pandemi, krig i Ukraina, en kraftig inbromsning av ekonomin med stigande räntor och inflation, en skenande gängbrottslighet, en svår utrikespolitisk situation, fortgående klimatförändringar och nu senast konflikten mellan Israel och Palestinska Hamas och dess följder i Mellanöstern. Dessa kriser har kommit under kort tid och självklart har det påverkat oss alla, i stort som i litet.

Alla de ekonomiska stimulanserna under pandemin förde med sig ett aldrig förr skådat tryck på bostäder i Sverige och priser på det som vi är fokuserade på, fastigheter och boenden nära vattnet, sköt i höjden till rekordnivåer. Börsen steg och många blev på pappret förmögna och i kombination med de obefintliga räntorna blev bostadsmarknaden överhettad. Detta har visat sig i den nedgång i priserna som skett de senaste 18 månaderna. Det svåra denna gång har varit att det skett så fort, räntehöjningarna och prisnedgången. Vår bedömning är att vi nu närmar oss ett nytt normalläge där säljarnas förväntningar och köparnas betalningsvilja börjat mötas. Vi tror inte på stigande priser i närtid men däremot en mer aktiv marknad som kommer att hjälpa till att få fram rättvisande värden, det svåra under de senaste åren har varit att kunna få fram marknadsvärdet då spekulanterna i många fall har varit för få.

En fungerande marknad kräver tillräcklig efterfrågan, särskilt inom det sjönära segmentet där säljarna oftast inte måste sälja utan har tålamod att vänta ut en inaktiv marknad. Vidare har den oro som råder i det mesta just nu orsakat att många har velat sitta still i båten, precis som under tidigare kriser. Dock brukar detta släppa och folk vill agera och följa sina drömmar och visioner (alla vill ju bo sjönära), så snart det finns en någorlunda säker prognos om framtiden, både ekonomiskt och i övrigt. Det man vet är vad man drömmer om och vill göra just nu, om framtiden kan ingen säkert spå och efter en tid av avvaktan så brukar det uppdämda behovet av att leva sin dröm komma fram. Man tröttnar på att vänta och vill helt enkelt ta vara på den tid man har på denna jord.

En del saker pekar nu åt rätt håll efter en tid där allt verkar gått åt fel håll. Inflationen verkar ha dämpats kraftigt även om viss osäkerhet råder kring dess utveckling och det är nu något enklare att göra en ekonomisk prognos för det kommande året. Med största sannolikhet blir det en sänkning av styrräntan första halvåret, kanske redan i mars. Viss oro finns gällande företagandet och arbetslösheten men dessa aspekter påverkar det segment inom vilket vi verkar väldigt lite. Våra kunder har oftast en trygg ekonomisk situation och det viktigaste för dom är att kunna göra en någorlunda säker prognos över den närmsta framtiden.

Det sjönära läget är det vi kan och den i Sverige unikt stränga lagstiftningen kring åtgärder nära vattnet gör att dessa endast i väldigt liten omfattning kommer att bli fler. Det gör att det finns ett begränsat utbud som vi alla ska dela på, nu likväl som i framtiden. Långsiktigt kommer detta göra att värden på sjönära fastigheter kommer att stå starkt. Hur denna lagstiftning fråntar människor stora delar av deras frihet att råda över det de äger, och stora ekonomiska värden, är värd att återkomma till i senare krönikor.

Vi på Sjönära är starkt rustade att ta oss an 2024, vårt artonde år, med ett team av mäklare som är helt unikt vad gäller kunskap och erfarenhet kring allt som rör det sjönära. Vi finns på våra fyra kontor i Stockholmsområdet, från Dalarö i söder till Norrtälje i norr. Den erfarenhet vi samlat här finns ingen annanstans i branschen och den fråga som vi inte redan stött på som rör strandskydd, byggnadsregler och annat är svår att hitta. Samlat har vi flera hundra års erfarenhet hos våra mäklare, med tillhörande kunskap som man inte kan läsa sig till i någon lärobok eller tidning. Detta kombinerat med vårt marknadsteam bestående av fotografer, marknadsförare och mäklarassistenter gör oss till den bästa mäklarbyrån inom vårt segment med ett mycket starkt varumärke i ryggen som är välkänt och respekterat.

Vi vet, och det finns även forskning på, att många människor mår bra av att bo nära vattnet.
En vattenspegel erbjuder både ro och möjlighet till aktivitet.
Vår absoluta övertygelse är att vårt behov av att bo vid vattnet är än viktigare i en orolig värld.

Välkomna till ett nytt år med oss på Sjönära!