Efter vinter kommer vår

”Annus Horribilis” var ett uttryck som Drottning Elizabeth II betecknade år 1992 med och det kan väl beskriva även det år som inföll 30 år senare. 2022 kommer att gå till historien av flera anledningar och dessvärre inte positiva sådana. Vår marknad, den Sjönära, visade sig vara mer motståndskraftig i nedgång än andra och vi vet att det vi jobbar med är både eftertraktat och finns endast i begränsat utbud.

Text: Johan Vogel och Tom Kallstenius

2022-året då pandemin skulle bli historia
Året inleddes med en spirande optimism då pandemin klingade av världen över och alla såg fram emot ett mer normalt liv med möten, resor och en återvunnen frihet. Många saker i vår vardag hade förändrats i grunden med distansarbete, digitala möten och dessa tillsammans med en ekonomi som tack vare riksbankernas och politikers stödpaket var otroligt god gav oss en optimistisk tro på framtiden.

Det fanns redan i början av året en del orosmoln som dock inte togs på allvar. Ryssland mobiliserade längs Ukrainas gräns och den eftersläpning som pandemin lämnat vad gäller råvaru- och komponentbrist var några saker som oroade men ingen anade fullt ut vad som komma skulle.

Krig, energi och ekonomi-allt hänger ihop. Få kunde tro att ett fullskaligt invasionskrig skulle kunna bryta ut i Europa år 2022. Putin hade dock andra planer och trotsade de västerländska ledarnas försök att mana till besinning. Hans bevekelsegrunder för invasionen kommer vi nog aldrig att få full vetskap om men den 24 februari gick Ryssland in över gränsen till Ukraina. De flesta trodde på en snabb rysk seger och det var först när det gick upp för omvärlden hur stark Ukrainas motståndsvilja var som vi började ana vilka effekter detta krig kunde få. Volodomyr Zelkenskyij, Ukrainas president svarade på USA´s erbjudande om att evakueras med; ”I need ammunition, not a ride” och detta kom att ge ett ansikte för Ukrainas vilja att förbli ett självständigt land.

Europas, och kanske främst Tysklands, energipolitik som gjort sig beroende av rysk gas kom att bli det som oroade politiker och ekonomer i väst allra först.

Snart efter krigsutbrottet kom detta beroende att bli Rysslands främsta påtryckningsmedel mot väst och det dröjde inte länge förrän priset på energi steg i höjden med efterföljande prishöjningar på i princip allt. Inflation följde på detta och stigande ränteprognoser då riksbankerna började höja räntorna efter många år med låga och negativa räntor.

Börser världen över sjönk kraftigt som en följd av detta och många såg sina besparingar minska drastiskt i värde på kort tid och levnadsomkostnaderna steg kraftigt.

Utmaningar och stabilisering
Valår leder alltid till en viss osäkerhet och avstanning på bostadsmarknaden innan den nya regeringen är på plats. Vetskap om vem som styr ger stabilitet.

Osäkerhet kring politiskt styre, ekonomi, energiförsörjning och krig samverkade i att svenskarnas ekonomi försämrades snabbt vilket gav effekter på det viktigaste området för de flesta privatpersoner, bostadsmarknaden. Efter många år av prisuppgångar och den extrema utvecklingen under pandemin, främst 2021, så stannade marknaden upp tvärt i början av maj. Köparna blev färre och avvaktande medan de som stod i begrepp att sälja fortfarande hade en tro och förhoppning om den starka marknad som rådde åren före. Gapet mellan dessa parter blev stort och detta ledde till långt färre affärer än förväntat.

Under hösten började alla att landa i den nya verkligheten och på bostadsmarknaden minskade gapet mellan säljare och köpare vilket ledde till fler affärer. Som vi inledningsvis skrev så är den delen av marknaden som rör Sjönära stabilare, både i ned- och uppgång.

”Vi har en vältrimmad organisation med driv, kunskap och engagemang.”
Detta har vi upplevt förr och det är ofta andra faktorer som styr både köp och försäljning av den typ av fastigheter vi arbetar med. Det kan släpa efter lite i uppgång men motståndskraften i nedgångar är större.

Starkare framtidstro
Året 2023 har inletts med en något starkare framtidstro där prognoser för ekonomins utveckling känns lite säkrare och därmed finns en större vilja att agera. Årets första månader har stärkt vår tro på en mer aktiv marknad där köpare och säljare kommer att kunna mötas i större utsträckning. Behoven av att sälja av olika anledningar finns kvar och andras längtan att köpa likaså.

Vi på Sjönära har en gryende framtidstro och vetskap om att det vi jobbar med är bland det mest eftertraktade. Vi har en vältrimmad organisation med driv, kunskap och engagemang. Vår samlade kunskap om det sjönära är fortfarande den mest gedigna i branschen. Vi är mäklaren för hela skärgården och allt som är sjönära, från Öregrund till Trosa och Strängnäs till Svenska Högarna. Vi ser fram emot att under 2023 träffa många nya och gamla vänner där ute bland alla de 45 000 sjönära fastigheter som finns längs Stockholms kust. Att vi har nöjet att presentera 81 kommande försäljningar i detta magasin visar också på att vi går mot ljusare tider. En försmak på vad det sjönära livet har att erbjuda 2023 kan ni läsa vidare i detta nummer 10 av Sjönära livsstil – trevlig läsning och hoppas vi ses!