Vi navigerar genom storm

Text: Johan Vogel och Tom Kallstenius

Hur ser den sjönära marknaden ut just nu? LÄS HÄR!

 

Det stormar på fastighetsmarknaden

Att ha örat mot rälsen och att känna till hur fastighetsmarknaden har utvecklats efter varje kris är en trygghet. Vi på Sjönära har lång erfarenhet av marknadens svängningar och har varit med om liknande situationer förut. Alltifrån fastighetskrisen på 90-talet, IT-kraschen 2001, till 11 september och Lehman Brothers med efterföljande finanskris 2008. Alla dessa erfarenheter gör att vi är bekväma med att jobba i en tuff marknad. Uppgångar och nedgångar kommer och går. Nedgångarna kan komma hastigt vid en kris medan uppgångarna normalt smyger sig på långsamt. Det vi vet, och är säkra på, är att längtan att bo vid vattnet långsiktigt är större än kortsiktig oro i världen. Den största anledningen till att sjönära boenden fortsatt kommer vara attraktivt är att det inte mer än undantagsvis skapas nya fastigheter vid vattnet. Strandskyddslagen är strikt och att den skulle luckras upp i någon större utsträckning känns inte sannolikt. Det som nu finns är det  vi alla ska dela på i framtiden. Utbud och efterfrågan styr priserna och utbudet kommer inte öka trots att befolkningen växer.

Den sjönära marknaden är inte lika känslig för tvära kast

Det som hänt under 2022 är en sättning på fastighetsmarknaden, vissa analyser pekar på 15- till 20%-ig nedgång. Anledningarna är många; kriget i Ukraina, inflationen, extremt höga energipriser, dyra drivmedel och höjda räntor. Lite av en perfekt storm där mycket negativt skett samtidigt även om mycket av detta hänger ihop. Oron och ovissheten som spridit sig hos oss människor lägger sig som en blöt filt över hela bostadsmarknaden. Man sitter gärna still i båten och följer utvecklingen från läktaren för att få mer kunskap om vart marknaden tar vägen. I de tidigare kriserna har marknaden tagit ny fart när alla vant sig vid det nya marknadsläget och de nya prisnivåerna på bostäder, något vi tror kommer ske även denna gång. Om man bortser från pandemiåren med en kraftig prisuppgång på kort tid så kommer marknaden stabiliseras i ett längre perspektiv. Vår delmarknad som är det sjönära påverkas som allt annat men är inte lika känslig för tvära kast. Den marknaden styrs mycket av drömmar, känslor och hjärtat, sådant som betyder mest under den tid vi människor har på planeten Tellus.

Viktigt att kunna göra korrekta värderingar

Vår bedömning är att marknaden sakta kommer att anpassa sig och hitta ett nytt normatltillstånd till våren 2023. Statistiken kommer då även att ha kommit ikapp den verklighet vi jobbar i. Det kommer vara än mer viktigt att göra korrekta värderingar och inte leva kvar med förväntningar som baseras på det tidigare marknadsläget. Vi mäklare har ett stort ansvar att kunna göra detta för både säljares och köpares bästa. På Sjönära Fastighetsmäklare är vi 16 mäklare som dagligen träffas och bollar trender, tendenser och priser i vår nischade marknad. Vi möter dagligen spekulanter, köpare och säljare och lyssnar in vart vindarna blåser. I tuffa tider ser vi det som extra viktigt i vår roll som mäklare att informera korrekt om hur marknaden fungerar. Vi om några förstår läget och har varit med förr.

Kunskap och erfarenhet ger trygghet och resultat

Med dessa rader vill vi inge hopp om framtiden, sprida vår kunskap och erfarenhet i en orolig värld. Varmt välkomna att kontakta oss inför köp och försäljningar.