Hallå där Olle Larsson

Hallå där Olle Larsson

Hallå där Olle Larsson, Sisyfosgruppens ägare och grundare, som 2015 köpte Villa Björkudden på Tynningö.

Hur kommer det sig att ni köpte Villa Björkudden? 
– En kompis tipsade om att det var ute till försäljning. Till en början kände vi inte till husets fascinerande historia, men när vi blev varse om den så kändes det helt rätt att köpa och renovera det.

Var det inte en väldig risk i och med husets dåliga skick?
– 
Jo, vi kunde knappt försäkra det. Men det är ett av skärgårdens finaste hus och eftersom vi ägnar oss åt att berätta och förädla historia så var det självklart att det inte skulle rivas. För mig handlar det lika mycket politisk historia. Om vi river allt så tappar vi vår egen historia.

Ni har valt att behålla huset, hur ska ni använda det?
– 
Som ett nätverkshus och mötesplats mellan männiksor, likt det upplägg Absolut Vodka kört med sin lägenhet på Drottninggatan i centrala Stockholm. Människor i vårt nätverk ska kunna komma dit och nyttja det för olika ändamål exempelvis fest, bröllop eller konferenser. Devisen är att ju mer det används ju mer är det värt.

Vad kostar det att hyra?
– 
Det finns ingen prismodell, utan man betalar efter förmåga. Det viktiga är inte att Villa Björkudden genererar en massa intäkter. Istället vill vi skapa en kultur där vi möts och ser varandra.

Vilka reaktioner har ni fått från lokalbefolkningen på Tynningö?
– 
Det fanns en oro, bland annat att det skulle bli en gated community. Därför var vi tidigt ute och kommunicerade via brev och svarade på frågor.

Hur har responsen varit från de som varit där efter senaste renoveringen?
– 
Fram till slutet av 2016 har cirka 2 000 gäster besökt Villa Björkudden. Ingen jag pratat med har lämnat stället oberörd.

Hur är din egen känsla för Vila Björkudden?
– 
Det är fascinerande att stället betytt så mycket för så många olika människor. Jag är väldigt glad över att få vara med om att bevara, berätta och också skapa historia med Villa Björkudden.