Säsongsvila för båten

Än är hösten mild men det börjar bli dags att förbereda båten för säsongsvila.

Text: Peter Johansson, Gräskö Båtvarv  Foto: Jessica Welander

Vad skall man tänka på vad gäller motorer och är det någon skillnad på två- och fyrtaktare?

Under säsong upplever användaren inga större skillnader på en tvåtakts- eller fyrtaktsmotor. Det som skiljer är hur man kollar oljan. 4-taktaren kollar man med oljesticka, att nivån håller sig konstant och fyller på vid behov.

För tvåtaktaren gäller det att kolla så att oljan inte tar slut om man har separat blandning och fylla på eftersom. På äldre och mindre tvåtaktare så blandar man oljan direkt i bensinen. Vanligtvis 1 – 2 %.

Kostnadsmässigt är fyrtaktaren lite dyrare att serva då man byter olja och oljefilter medan tvåtaktaren är lite dyrare under användning då den förbrukar tvåtaktsolja.

h34

Ska båten täckas eller ej?

Fritidsbåtar, som endast används under sommaren och får en lång vintervila, rekommenderas att täckas över, framförallt båtar med kapell. Det ser till att hålla regn och snö borta. Man kan också, när den är täckt, hålla ventiler eller dörrar en aning öppna så att man får lite genomströmning av luft.

Man har också en båt som är betydligt renare till våren om den varit täckt i jämförelse med en båt som varit utan.

Ruffade båtar eller hyttbåtar kan man välja att inte täcka men då är det bra att kolla lite extra så att inget vatten kan tränga in ovanifrån.
Har båten en dyvika så tar man ur den för att få ut kvarstående vatten ur skrovet.

Hur motverkar man fukt och mögel i hytt och ruff?

Se till att båten är torr och ren innan vintervilan. Om dynor lämnas i båten ska de förvaras luftigt och stående. Alla textilier som är enkla att ta ur båten tas ur, såsom flytvästar, filtar, mattor och eventuellt kapell m m.

Har man möjlighet att ta ur dynorna och förvara dem i torrt förråd, så är det bättre, gärna med lite värme. Det finns även bra produkter som motverkar fukt, typ Torrbollen, som man kan ställa i båten.

Bottenmåla höst eller vår?

Det spelar ingen större roll om man målar höst eller vår. Målar man på hösten kan det vara bra om man har möjlighet att stå i en varmhall när man målar, annars kan färgen bli tung att stryka ut.

På varvet siktar vi främst in oss på service och eventuella reparationer på hösten och sen tar vi vårrustning, såsom polering och bottenmålning, innan sjösättning.

Hur säkrar man eldragningar?

Det finns alla varianter av eldragningar på båtar. Är man osäker på sitt elsystem kan det vara bra att en fackman kollar igenom det.

Man bör tänka på att det finns fungerande huvudströmbrytare samt att man tar ur säkringar från förbrukare.

h28

Ska batteriet ladda hela vintern eller bara kopplas ur?

Batteriet laddar man upp fullt i samband med att båten ställs upp inför vintern. Är batteriet i gott skick ska det klara vintern utan ytterligare laddning. Man kan vid behov ladda upp det igen på våren i samband med sjösättning. Ett batteri som inte klarar vintern är att betrakta som uttjänt och skall bytas ut. Under vintern ska batterikablarna vara lossade från batteriet.

Om man vill ha båten i sjön hela vintern, vad bör man tänka på då?

På inombordare är det viktigt att det inte blir minusgrader i motorrummet, det kan resultera i att vattnet i kylsystemet fryser till is, vilket kan ge stora skador till följd. Det är också viktigt att det inte bygger för mycket is runt skrovet. Det finns strömbildare att köpa som motverkar det.