Ytterskärgård - Sjöställe - Ostört

Fint läge norr om Möja med närhet till Finnhamn och Husarö arkipelagen.

Byggnader
Utsikt Österut
Alla bilder

Ytterskärgård - Österåker

Pris/bud
10 000 000 kr
Beskrivning

Lantbruksenhet om 14 ha som gränsar till ett Naturreservat i väster och ytterskärgård i öster. Två bra brygganläggningar med plats för flera båtar och segelbåtsdjup. Läget är fint i skärgården med en plan och svagt sluttande trädgårdstomt framför huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden är uppdelad i två separata boenden med en sammanhängande altan i sydvästläge med sjöutsikt i söder, väster och öster. Gästhus och förrådsbyggnader. Bryggor, bastu och sjöbod.

 

Välkommen till en unik skärgårdsfastighet.

Område

Storskäret ligger norr om Möja Långvik samt öster om Finnhamn och Husarö. 

Husaröleden är en gammal farled i Stockholms skärgård som sträcker sig från Kanholmsfjärden norrut mot trakten av Furusund. Sträckan från Runmarö till Arholma som beskrivs i det Danska itinerariet från 1200-talet motsvarar ganska precis dagens Husaröled.  

 

Naturreservatet Storskär är ett litet reservat som omfattar södra delen av ön Storskär, 4 kilometer norr om Möja. Områdets natur är typisk för mellanskärgården. Storskär har blivit ett naturreservat för att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område samt att bibehålla ett vackert och representativt avsnitt av skärgårdens natur.

Historia

På många öar i Stockholms Skärgård har det varit jordbruk och fiske som huvudnäringar. 

De privatägda jordbruken vid Finnhamn lades ner på 1940-talet, men den öppna landskapsbilden har bevarats. 

1999 återupptogs jordbruket på Idholmen i mindre skala, idag kallad Idholmens gård, där man bedriver ekologisk odling av grönsaker och blomodling. Gården håller ett hundratal höns som värper ägg. På gården finns också en avelsbesättning med kor av rasen Aberdeen Angus, som trivs på de lite magrare markerna i skärgården.  

Peter Ribbing
Fastighetsmäklare Peter Ribbing 072-858 37 41

Kartdata ©2020 Google Användarvillkor

Storskäret Husarö 1 - Husarö
Stockholm

Funderar du på att sälja?

08 - 522 348 00