Herrviksnäs - Värmdö

9 000 000 kr
				Array
(
    [0] => 0
)
			

Unik sjötomt i ogenerat sydvästläge

Äkta sjötomt i bästa sydvästläge ogenerat beläget på höjd med fantastisk utsikt. Stor tomt om 15 920 m² gränsande mot allmänning med sandstrandsbad. Ca 30 min med bil från city.

Fastighetsmäklare Theo Dietz Theo Dietz
Gamla Herrviksnäsvägen 56 - Värmdö
0 min
Med bilväg
68 m2
Vatten: 1800 m2
Tomtarea: 14120 m2
Visas efter överenskommelse

Ägandeform:

Friköpt - Fritidshus

Fastighetsbeteckning:

HERRVIKSNÄS 1:28

Land:

Sverige

Kommun:

Värmdö

Stad:

Värmdö

Område:

Herrviksnäs

Församling:

Värmdö

Postnummer:

139 40

Vatten:

1800 Kvm (Fastighetsregistret)

Tomtarea:

14120 Kvm (Fastighetsregistret)

Boarea:

68 Kvm (Fastighetsregistret)

Rum:

4

Varav sovrum:

3

Byggnadstyp:

1 plans fritidshus

Byggnadsår:

1934

Vatten och avlopp:

Kommunalt/enskilt sommarvatten. Avlopp saknas.

Taxeringsvärde totalt:

8 520 000 kr

Taxeringsvärde fastighet:

720 000 kr

Taxeringsvärde tomt:

7 800 000 kr

Taxeringsår:

2018

Taxeringskod:

220

Skattesats:

31.26%

Taxeringen är preliminär:

Ja

Värdeår:

1934

Energistatus:

Ej utförd

Fastighetsavgift:

8 049 kr

:

0 kr/år

Servitut:

fnr_010267466: Gemensamhetsanläggning Värmdö HERRVIKSNÄS GA:1

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Herrviksnäs

Fastigheten Herrviksnäs 1:28 spänner över hela 15 920 m² varav 1 800 m² upptas av eget vattenområde. Det fina och ogenerade läget på höjd är fenomenalt med ljuvlig utsikt och eftertraktat solläge mot syd och väst. Närmsta granne i syd en barnvänlig sandstrand på allmänning. Avskilt och lantligt ostört läge endast ca 30 minuters bilväg från Stockholm city.

På fastigheten finns idag tre byggnader som inte nyttjats på många år och vilka man troligen ersätter när detaljplanen vunnit laga kraft. El finns framdraget och kommunalt vatten och avlopp är kommande. Fastigheten har varit i samma familjs ägo sedan den avstyckades och har över åren nyttjats som ett sommarnöje. Vid fastighetens södra gräns finns en gammal äng med fruktträdgård och vid strankanten finns en brygga som behöver restareras. Se gärna bifogad film från svunna tider på fastigheten.

 Området är under detaljplanering med föreslagna byggrätter enligt nedan:

För fastighet med en landarea mindre än 2000 m² gäller största byggnadsarea för huvudbyggnad 180 m² och största bruttoarea 240 m². Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad 50 m².

För fastighet med en landarea mellan 2000 – 2500 m² gäller största byggnadsarea för huvudbyggnad 200 m² och största bruttoarea 300 m². Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad 60 m².

För fastighet med en landarea större än 2500 m² gäller största byggnadsarea för huvudbyggnad 250 m² och största bruttoarea 360 m². Största totala byggnadsarea för komplementbyggnad 80 m² (ej enskild större än 60 m²).

Se bifogade handlingar så som detaljplan och plankarta. Mer information om pågående detaljplanearbete finns på Värmdö kommuns hemsida.

 

 

 

Kartdata ©2019 Google Användarvillkor

Gamla Herrviksnäsvägen 56 - Värmdö
Stockgolm