Stora Mellösa - Örebro

2 595 000 kr
				Array
(
    [0] => 0
)
			

Strandtomt

Obebyggd strandtomt vid Hjälmarens strand.

Fastighetsmäklare Peter Ribbing Peter Ribbing
Ekudden - Stora Mellösa
0 min
Med bilväg
Skogsmark: 3 ha
Visas efter överenskommelse

Ägandeform:

Friköpt - Tomt

Fastighetsbeteckning:

VÄSTRA RYNNINGE 2:3

Land:

Sverige

Kommun:

Örebro

Stad:

Stora Mellösa

Område:

Stora Mellösa

Postnummer:

715 92

Skogsmark:

3 Ha (Fastighetsregistret)

Tillträde:

Flexibelt

Taxeringsvärde totalt:

85 000 kr

Taxeringsvärde skogsmark:

85 000 kr

Taxeringsår:

2017

Taxeringskod:

110

Skattesats:

32.9%

Fastighetsavgift:

8 049 kr

:

0 kr/år

Servitut:

1880-91/136 - 1: Officialservitut båtuppläggningsplats

Servitut:

1880-91/63 - 1: Officialservitut avloppsledning

Servitut:

1880-91/63 - 2: Officialservitut båtplats

Servitut:

1880-91/63 - 3: Officialservitut utrymme

Servitut:

1880-91/63 - 5: Officialservitut väg med vändplats

Servitut:

fnr_180140628: Gemensamhetsanläggning Örebro EKEBY GA:1

Servitut:

1880-91/136 - 2: Officialservitut väg (1991-11-22)

Servitut:

1880-439 - 1: Officialservitut vattenledning (2002-05-24)

Servitut:

1880-439 - 2: Officialservitut utrymme (2002-05-24)

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Beskrivning

Stor fastighet om 31 214 kvm. En obebyggd tomt med strand mot Hjälmaren. Fastigheten är idag taxerad som en Lantbruksenhet, obebyggd (110). 

Fastigheten ligger i ett oplanerat område/Utanför planerat område. För bygglov gäller då att kommunen tar ställning till bygglov då man ansöker om det. Enklast är att söka ett förhandsbesked (kostnad idag ca 23 000:- kr). Vill man bygga nära vattnet så krävs strandskyddsdispens. Strandskydd i denna del är 150 meter. 

Ekudden - Stora Mellösa
Stockgolm