Vidja - Huddinge

2 950 000 kr

Plan och lättbyggd tomt - Vidja

Plan och lättbyggd tomt med vägen direkt vid tomten. Byggrätt på 200 kvm (100 kvm i två plan) eller 150 kvm i ett plan enligt detaljplanen.

Fastighetsmäklare Peter Ribbing Peter Ribbing
Grönfinksvägen 26 - Farsta
3 min
Med bilväg
Tomtarea: 2098 m2
Visas efter överenskommelse

Ägandeform:

Friköpt - Tomt

Fastighetsbeteckning:

VIDJA 1:205

Land:

Sverige

Kommun:

Huddinge

Stad:

Farsta

Område:

Vidja

Postnummer:

123 52

Tomtarea:

2098 Kvm (Fastighetsregistret)

Vatten och avlopp:

Vatten saknas.. Avlopp saknas.

Planbestämmelser:

Detaljplan: Vidja etapp 2 (2016-06-13) (genomförd )

Taxeringsvärde totalt:

1 391 000 kr

Taxeringsvärde tomt:

1 391 000 kr

Taxeringsår:

2018

Taxeringskod:

210

Skattesats:

31.95%

Fastighetsavgift:

13 910 kr

:

0 kr/år

Servitut & GA:

GA1: Gemensamhetsanläggning HUDDINGE VIDJA GA:4

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Beskrivning

Plan och lättbyggd tomt i populära Vidja, ett äldre fritidshusområde som nu planlagts och kommer att förvandlas till ett nytt attraktivt villaområde ca 30 minuter från Stockholm City. Tomten är plan och har en direkt access till en fin väg som förenklar transporter till och från tomten. 

Detaljplansregler

Detaljplanen för Vidja etapp 2 innehåller följande för friliggande småhus: 

Huvudbyggnad får byggas i två våningar och ha en största byggnadsarea (BYA) som är 100 m2 . Om huvudbyggnaden istället byggs i en våning får den ha en högsta BYA om 150 m 2 . För komplementbyggnader är den största sammanlagda byggnadsarean 40 m2 och dessa får byggas i högst en våning. Om det finns ett befintligt fritidshus på fastigheten får den istället räknas som komplementbyggnad om den överensstämmer med de gamla byggnadsplanernas bestämmelser, det vill säga har en byggnadsarea på högst 55 m2 . Högsta sammanlagda tillåtna byggnadsarea på fastigheten är 200 m2 . En generationsbostad får finnas inom huvudbyggnaden och ha en bruttoarea (BTA) på högst 55 m 2 . Alternativt får befintligt fritidshus med en största byggnadsarea på 55 m2 BTA räknas som denna generationsbostad. Huvudbyggnader ska placeras minst 6 meter från gata och 4 meter från annan fastighetsgräns. Även komplementbyggnader ska placeras 6 meter från gatan men får placeras 1 meter från annan fastighetsgräns. Högsta byggnadshöjden på huvudbyggnaden är 6,5 meter och nockhöjden är 8,5 meter. För komplementbyggnaden är högsta byggnadshöjden 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter. Bebyggelsen ska anpassas efter den kuperade terrängen inom Vidja för att så långt som möjligt bevara områdets karaktär. Därför får inte alltför stora förändringar av marken i form av uppfyllnader och schaktningar ske i samband med byggnationen. En planbestämmelse säger att placering och utformning av byggnader ska ske med hänsyn till befintlig terräng och vegetation. Om tomten är kuperad ska därför suterrängvåning byggas för en bra anpassning till terrängen. De delar av fastigheten som inte är lämpliga att bebyggas är i plankartan prickmarkerade, vilket betyder ”mark som inte får bebyggas”.

Område

Vidja är ett naturskönt bostadsområde. Byggnaderna består i huvudsak av fristående fritidshus och villor mellan sjön Orlången, Ågesta samt Lännaskogen. Ett område med mycket grönska och natur. I området finner man stora skogsområden med vandringsleder, bär och svampställen samt sjön Orlången. Ågesta golfklubb samt Ågesta ridklubb är populärt. Skidspår i området samt skridsko på sjöarna för fritidsintresserade. Kommunen har investerat i ett fruset skidspår som ska förlänga säsongen för längdåkning i Ågesta, belägen ca 6 minuter från tomten.

 

Kommunikation

Buss från Vidja trafikerar bl a Farsta centrum för pendeltåg eller busstransport till centrala Stockholm. Med bil tar det ca 20 minuter till Globen och ca 25 minuter till Centralen.

Övrigt

Detaljplan är lagd för området och de olika etapperna påbörjas. Tidsplanen för kommunalt V/A samt gator inom området är under 2020.

Kartdata ©2019 Google Användarvillkor

Grönfinksvägen 26 - Farsta
Stockgolm