Haninge - Dalarö - Fåglarö - Stora Långholmen | Sjönära
Fastighetskarta

Fastighetskarta

Haninge – Dalarö – Fåglarö – Stora Långholmen

Sålt objekt

Mäklare Theo Dietz Theo Dietz
070-744 44 43
Fåglarö Stora Långholmen 85 - Dalarö - Fåglarö - Stora Långholmen
0 min
Nås med båt
70 m2
8504 m2

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Haninge – Dalarö – Fåglarö – Stora Långholmen

Sjötomt med västerläge i lugna vatten i den särklass mest eftertraktade delen av Stockholms södra skärgård. Brygga, bastu, gästhus och bryggdäck.

Detta är ett sålt objekt. Kontakta oss för att veta mer.

Fåglarö Stora Långholmen 85 - Dalarö - Fåglarö - Stora Långholmen
Stockgolm

Följ vårt arbete på Instagram