Norrtälje - Norrskärgården-Röder | Sjönära
Söderut mot havet

Söderut mot havet

Från söder, boden i mitten

Från söder, boden i mitten

Utsikt åt söder

Utsikt åt söder

Från sydväst

Från sydväst

Utsikt mot horisonten

Utsikt mot horisonten

Längst in i hamnen

Längst in i hamnen

Vy från boden

Vy från boden

Fritt läge mot söder

Fritt läge mot söder

Skyddad hamn

Skyddad hamn

Entrén

Entrén

Rum

Rum

Öppen spis

Öppen spis

Entré till kök

Entré till kök

Boden, bastun i bakgrunden

Boden, bastun i bakgrunden

Uteplats mot söder

Uteplats mot söder

Gistgård

Gistgård

Fastighetskarta

Fastighetskarta

Fastighetskarta

Fastighetskarta

Bastun

Bastun

Från bastun norrut

Från bastun norrut

Badbrygga invid bastun

Badbrygga invid bastun

Utsnitt ur Hydrographicas specialsjökort 613-04 Röder. Publiceringstillstånd 20180309-01

Utsnitt ur Hydrographicas specialsjökort 613-04 Röder. Publiceringstillstånd 20180309-01

Söderut

Söderut

Flygbild över Bodkobben

Flygbild över Bodkobben

Brandboden

Brandboden

Brandboden

Brandboden

Badbrygga mot öster

Badbrygga mot öster

Söderifrån

Söderifrån

Norrtälje – Norrskärgården-Röder

4 500 000 kr

Norrtälje – Norrskärgården-Röder

Full äganderätt till egen bod på Bodkobben säljs tillsammans med 1/288-del i Röder-Norrskärgården i vår vackraste ytterskärgård.

Mäklare Mats Öhlin Mats Öhlin
070-877 27 00
Röder Bodkobben 5 - Norrskärgården-Röder
0 min
Nås med båt
20 m2
993359 m2

Kommun

Norrtälje

Antal rum

1

Grund

Murar till berg/Källare

Bjälklag

Trä

Stomme

Trä

Fasad

Stående träpanel

Takbeklädnad

Taktegel

Fönster

2-glasfönster

Vatten och avlopp

Vatten saknas, avlopp saknas.

Uppvärmning

Vedspis, öppen spis

Typkod

210, Småhusenhet, tomtmark

Taxeringsvärde

2 000 000 kr (fastställt avs år 2015)

Kostnad för vägsamfällighet

800 kr/år

Försäkringskostnader

1 500 kr/år

Total driftkostnad

3 300 kr/år

Planbestämmelser

Fornlämning (5 st), Natura 2000-område () , Naturreservat (1983-04-26) , Djurskyddsområde (1982-11-30) , Fiskevårdsområde (1991-05-06)

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Välkomna till Röder-Norrskärgården i vår ostligaste skärgård! Här är naturen karg, tillvaron enkel och lugnet oslagbart. Nu erbjuds möjlighet att tillsammans med 1/288-del i Röder 1:1 köpa en egen bod på Bodkobben.

Boden har en mycket fin placering längst söderut i byn med en fri utsikt mot söder. Huset har under alla år ägts av samma familj och har en enkel men funktionell uppbyggnad. Vi entrén kommer man direkt in till en mindre avhängningshall som leder oss vidare till köket med fotogenkyl och spis som drivs med gasol. Skulle den sina finns även en vedspis som dessutom ger fin värme. Mot söder och havet ligger rummet som både har sängar och plats för matbord. Mot denna del finns en öppen spis. Ytan på huset är ca 20 m². Under huset finns en liten källare och på ena långsidan ett mindre förråd.

Röders skärgård, även kallat Norrskärgården, är långsträckt från väster till öster med en längd på ca 14 km. Bredden är ca 7 km. Röder 1:1 består av ett flertal öar och uppgår till knappt 100 ha mark och även ett stort vattenområde. Av dessa öar är endast Storskäret och Bodkobben bebyggda. På Bodkobben som är sammanväxt med Storskäret finns de flesta bodarna och här samsas man med grannar om bryggor. Idag finns 19 bodar varav den gemensamma brandboden och bastun är två. Dessa bägge kan hyras/nyttjas om man har en ägarandel överstigande 1/288-del i Röder 1/1. Rätt till fiske med fasta redskap har man också. För att förvalta de gemensamma intressena finns en fiskevårdsförening och årligen anordnas ett årsmöte, även kallat Sikfesten.

Till Röder kommer man med egen båt och avståndet är ca 20 nm till Furusund och 40 nm till Stockholm. Motorbåtar i normal storlek tat sig hela vägen in i den skyddade hamnen där bryggorna finns som får nyttjas av delägarna.

Välkomna att ringa för mer information!

Följ vårt arbete på Instagram