Sjötomt - Västläge - Orlången

Magisk utsikt i västläge över sjön Orlången. Optimal tomt med högt och fritt läge över vattnet. I Orlångens naturreservat möts man av ett öppet och varierat landskap.

Magisk utsikt
Utsikt i flera väderstreck
Alla bilder

Vidja - Huddinge

Pris/bud
8 100 000 kr
Skapa ditt eget sjönära boende

Byggrätt på 200 kvm (100 kvm i två plan) eller 150 kvm i ett plan enligt detaljplanen.

Tomten är byggvänlig och har berg att bygga på. Vägen går ända fram till tomten vilket gör transport av byggmaterial och byggarbetare enkelt och funktionellt till minsta möjliga kostnad.

Välkommen att skapa dig ett eget boende på denna magiska plats.  Med bil tar det ca 20 minuter till Globen och ca 25 minuter till Centralen.

Bo vid sjön Orlången

Vidja är ett naturskönt bostadsområde. Byggnaderna består i huvudsak av fristående fritidshus och villor mellan sjön Orlången, Ågesta samt Lännaskogen. Ett område med mycket grönska och natur. I området finner man stora skogsområden med vandringsleder, bär och svampställen samt sjön Orlången. Ågesta golfklubb samt Ågesta ridklubb är populärt. Skidspår i området samt skridsko på sjöarna för fritidsintresserade. Kommunen har investerat i ett fruset skidspår som ska förlänga säsongen för längdåkning i Ågesta, belägen ca 6 minuter från tomten.

Buss från Vidja trafikerar bl a Farsta centrum för pendeltåg eller busstransport till centrala Stockholm.

Detaljplan är lagd för området och de olika etapperna påbörjas. Tidsplanen för kommunalt V/A samt gator inom området är under 2020.

Detaljplansregler

Detaljplanen för Vidja etapp 2 innehåller följande för friliggande småhus: 

Huvudbyggnad får byggas i två våningar och ha en största byggnadsarea (BYA) som är 100 m2 . Om huvudbyggnaden istället byggs i en våning får den ha en högsta BYA om 150 m 2 .

För komplementbyggnader är den största sammanlagda byggnadsarean 40 m2 och dessa får byggas i högst en våning. Om det finns ett befintligt fritidshus på fastigheten får den istället räknas som komplementbyggnad om den överensstämmer med de gamla byggnadsplanernas bestämmelser, det vill säga har en byggnadsarea på högst 55 m2 . Högsta sammanlagda tillåtna byggnadsarea på fastigheten är 200 m2 .

En generationsbostad får finnas inom huvudbyggnaden och ha en bruttoarea (BTA) på högst 55 m 2 . Alternativt får befintligt fritidshus med en största byggnadsarea på 55 m2 BTA räknas som denna generationsbostad.

Huvudbyggnader ska placeras minst 6 meter från gata och 4 meter från annan fastighetsgräns. Även komplementbyggnader ska placeras 6 meter från gatan men får placeras 1 meter från annan fastighetsgräns. Högsta byggnadshöjden på huvudbyggnaden är 6,5 meter och nockhöjden är 8,5 meter. För komplementbyggnaden är högsta byggnadshöjden 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter.

Bebyggelsen ska anpassas efter den kuperade terrängen inom Vidja för att så långt som möjligt bevara områdets karaktär. Därför får inte alltför stora förändringar av marken i form av uppfyllnader och schaktningar ske i samband med byggnationen.

En planbestämmelse säger att placering och utformning av byggnader ska ske med hänsyn till befintlig terräng och vegetation. Om tomten är kuperad ska därför suterrängvåning byggas för en bra anpassning till terrängen. De delar av fastigheten som inte är lämpliga att bebyggas är i plankartan prickmarkerade, vilket betyder ”mark som inte får bebyggas”.

Peter Ribbing
Fastighetsmäklare Peter Ribbing 072-858 37 41
Helmerdalsvägen 26 B - Farsta
Stockholm

Funderar du på att sälja?

08 - 522 348 00