Skarfs Skärgård - Norrtälje

11/288-del i Skarv 1:1

Så långt österut man kan komma innan havet tar vid, en bit nordost om Svenska Högarna, ligger ögruppen Skarv. Historiskt har detta varit en plats för jakt och fiske för skärgårdsbor och idag finns spår från dessa i form av husgrunder. Skarv 1:1 omfattar sju lite större öar och ett otal kobbar och skär samt ett stort vattenområde.

Fastighetsmäklare Johan Vogel Johan Vogel
Skarv 1:1 - Blidö
0 min
Nås med båt
Visas efter överenskommelse

Ägandeform:

Friköpt - Kommersiell fastighet

Fastighetsbeteckning:

SKARV 1:1

Land:

Sverige

Kommun:

Norrtälje

Stad:

Blidö

Område:

Skarfs Skärgård

Församling:

Blidö

Postnummer:

760 17

Planbestämmelser:

Fornlämning (4 st), Djurskyddsområde (2001-04-26) , Fiskevårdsområde (1991-05-06) (genomförd )

Taxeringsvärde totalt:

0 kr

Taxeringsår:

2019

Taxeringskod:

499

Skattesats:

31.8%

Taxeringen är preliminär:

Ja

Energistatus:

Ej utförd

Fastighetsavgift:

7 262 kr

:

0 kr/år

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud. En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. http://www.fmi.se/

Andelen som nu försäljs är 11/288 delar av hela fastigheten Skarv 1:1 och detta ger möjlighet till fiske, och i viss mån jakt på fastigheten. Öarna som omfattas av Skarv 1:1 är helt obebyggda och man kan som sagt endast förnimma tidigare bebyggelse i form av gamla rester av husgrunder. Det finns ingen möjlighet att bygga på öarna.

Skarv ingår i Röder & Skarfs Fiskevårdsområde och intresseförening som förvaltar de gemensamma intressena i fastigheterna Skarv 1:1 och Röder 1:1. Som medlem i denna förening och om man har en ägarandel i någon av fastigheterna som är minst 1/288-del så får man vissa rättigheter, men även skyldigheter. Röder ligger ett stycke mot nordväst och den största fördelen är att man som medlem med en ägarandel över dessa 1/288-delar har rätt att lösa nyckel till bastun belägen på Röder samt även hyra den på Röder belägna så kallade Brandboden. Som delägare i Skarv 1:1 är det i dess vatten som man får fiska och jaga, således inte i Röder.

Bud kan inkomma på mindre delar än de 11/288-delar som är till salu.

För mer information är ni välkomna att kontakta mäklaren!

 

 

Skarv 1:1 - Blidö
Stockgolm