Köpa | Sjönära Fastigheter

Att köpa via Sjönära

Hos Sjönära finner du ett samlat utbud av hem med närhet till vattnet. Vi verkar i alla segment, både villor, fritidshus, bostadsrätter och tomter med det gemensamt att man har närheten till vattnet, bad- och båtlivet. Genom vår marknadsplats är vi störst inom denna marknad med tonvikt på Stockholms län, från Öregrund till Nynäshamn och från Enköping till Svenska Högarna. Det som är det gemensamma är närheten till vattnet, oavsett det är saltsjön, Mälaren eller insjö.

För att följa vårt utbud av försäljningar så kan man anmäla sig till vårt nyhetsbrev, och därigenom får ni ta del av allt som vi har till försäljning.

Sigill

Till salu

Vår kunskap är unik

Den samlade kunskapen inom Sjönära är unik. Våra 16 medarbetare har alla en stor erfarenhet av de specifika frågor som ofta finns kring hem nära vattnet. Samlat har vi över 100 års erfarenhet av dessa frågeställningar och vår kunskapsbank är oöverträffad i branschen. För er som söker ert Sjönära hem kan vi erbjuda de bästa råden i allt det som rör detta. För att trygga er som köpare har vi ett stort kontaktnät av hantverkare i hela vårt arbetsområde som kan hjälpa er vidare. Våra goda kontakter med kommuner och myndigheter ger också fördelar för er i de frågor som kan uppstå. Via våra upparbetade bankkontakter kan vi hjälpa er att snabbt få svar på finansieringsfrågor och vi kan via våra samarbetspartners hjälpa er med både besiktning och försäkringslösningar. För att på bästa sätt följa vårt utbud av försäljningar rekommenderar vi er att ni anmäler er till vårt kundregister. Via detta får ni ta del av alla våra försäljningar, även de som inte marknadsförs på annat sätt.

Prata med mäklaren, det är viktigt att du som spekulant känner att du har fått den information som krävs för att ta ett välgrundat beslut. Tveka därför inte att höra av dig till mäklaren om du har ytterligare frågor. Tala gärna med din bank innan ni ger er in i en budgivning. Det är bra att veta vilka ekonomiska förutsättningar man har och vilka villkor banken kan erbjuda. Var tillgänglig! Tillgänglighet uppskattas av samtliga parter. Var öppen och ärlig! Informera om villkor och önskemål. Öppna kort bidrar till en problemfri och lyckad affär för samtliga.

Det finns inte några bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Budgivningen kan ske på många olika sätt och uppstår ofta spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt.

I normalfallet är det s.k. öppen budgivning där bud ges till mäklaren som löpande redovisar högsta budet till säljare och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra och alla bud noteras i en budförteckning. Mäklaren har en skyldighet att efterfråga lånelöfte eller på annat sätt säkerställa finansiering för lagda bud.

En säljare kan när som helst välja att ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den och bestämmer även till vem han vill sälja och till vilket pris. Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljare och köpare måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren.

Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

http://www.fmi.se/

Innan man som spekulant ger sig in i en budgivning eller förhandling kring ett köp av en fastighet eller bostadsrätt bör man ha klart med finansiering av sitt tänkte köp, antingen via lånelöfte eller via bankreferens.

I Jordabalken anges att man som köpare av en fastighet har en skyldighet att undersöka fastigheten i alla delar, en s.k. Jordabalksbesiktning. I normalfallet utförs en s.k. Byggnadsteknisk undersökning och i denna så kontrolleras husets alla åtkomliga delar okulärt. I denna ingår normalt sett inte kontroll av el- och VVS-system.

Resultatet av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar på bostaden i protokollet kan det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då göra en s.k. fördjupad undersökning.

Kraven på denna undersökning är långtgående varför man rekommenderas att anlita en sakkunnigbesiktningsman som genomför denna, dock skall hänsyn tas till husets ålder, skick och användning.

Det finns inget krav på att låta besiktiga fastigheten.

I vissa fall har fastigheten besiktigats innan försäljningen men oavsett detta skall en köpare ges möjlighet att låta utför en egen besiktning vid behov.

http://www.fmi.se/

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter.

http://www.fmi.se/

Kontakta oss

Följ vårt arbete på Instagram