Skärgårdsarboristerna jobbar hårt efter stormen Alfrida | Sjönära Fastigheter

Skärgårdsarboristerna jobbar hårt efter stormen Alfrida

Stormen Alfrida drabbade många, varav flertalet skärgårdsfastigheter. Massvis av träd har rasat och många hushåll var strömlösa under flera dagar.

Text: Julia Pettersson Foto: Sjönära

Vi tog kontakt med Mikael Carlsson som jobbar på företaget Skärgårdsarboristerna. Han berättar att det varit hög arbetsbelastning sedan stormen och att många är väldigt oroliga.
– Till en början jobbade vi mycket åt Vattenfall då högsta prioritet var att få bort träd från elledningar, säger Mikael.

Vad är viktigt att tänka på som markägare om träd har fallit?
– Har träd rasat på hus är det viktigt att få bort dem snabbt för att kunna se vilka skador som orsakats, samt så att skadorna inte förvärras, förklarar Mikael.

Stormen Alfrida har orsakat stor skada, vad beror det på?
– Stormen Alfrida var en riktigt kraftig storm som har drabbat skärgården extra hårt, man ser skador som är värre än både stormen ”Per” och ”Gudrun”. Dessutom har sommarens torka spelat stor roll då det har en dålig effekt på trädens stabilitet, säger Mikael.

Mikael förklarar att han mött många oroligheter kring vad som händer om det kommer en till storm. Han förklarar att det går bra att spänna upp träden med linor så det står stadigt om man är orolig.

Något speciellt att tänka på när det kommer till träd som lutar?
– Träden som lutar är det bra att vara lite aktsam för, kommer det blötsnö är det lätt att de rasar. Säkra antingen upp träden eller ta bort dem. Man kan även titta på rötterna för att få en indikation på hur stadigt de står – är rötterna svampiga menas det att rötterna redan börjat lätta, förklarar Mikael.

Är det svårare att ta ner eller forsla bort träden om man bor ute i skärgården?
– Isarna fryser snart och då blir det svårt för oss att komma ut och hjälpa till. Är det något akut och isarna redan hunnit frysa tar vi oss ut med hjälp av svävare, säger Mikael.

Skadar träden marken på något sätt?
– Granar måste bort i och med att det finns något som kallas granbarkborre som kan skada övrig granskog. Grenar går bra att lämna kvar, det återgår en stor del till marken och även smådjur gynnas av det. Om man behöver lämna kvar stockar är det bra att såga upp stammarna i mindre längder, även det bidrar till smådjur/småkryps-livet. Det finns dock regler angående hur mycket man får lämna och vilket trädslag som är lämpligt att lämna kvar, säger Mikael.

Vad har man för skyldigheter?
– Är man husägare i skärgården är det viktigt att man säkrar sin tomt så ingen skadar sig. Man bör ta bort träden som hänger och även såga bort vindfällorna så rotvältan kan gå tillbaka och inte utger någon fara. Som skogsägare i skärgården eller på annan plats är man skyldig att söka information på vad man måste göra med de fallna träden, förklarar Mikael.

Arbetsbelastningen för de olika arboristföretagen är mycket hög. Mikael berättar att det kan ta lite tid att få hjälp. Har man akuta problem så som träd över hus är det bråttom, annars kan man avvakta lite. De som bor i skärgården och inte har akuta problem råder han att avvakta till att isen är borta igen, då blir det enklare för arboristerna att komma ut och hjälpa till.

Kontakta oss

Följ vårt arbete på Instagram